Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

Serwis internetowy sklepu internetowego progresdisplays.pl działający pod adresem www.progresdisplays.pl obsługiwany i zarządzany jest przez :  KADE Dawid Szydłowski Krzysztof Pacura sc. z siedzibą w Przyborów 353 32-823 Szczepanów. NIP:8691982569 REGON:123053194

2. Warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu sklepu internetowego, a w szczególności składanie zamówień, oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności serwisu dostępnego pod adresem progresdisplays.pl

 2. Składanie zamówień w serwisie możliwe jest jedynie po założeniu konta klienta.

 3. Wymagania techniczne do poprawnego działania serwisu:

 • Przeglądarka internetowa:

  • Chrome 25 lub nowsza

  • Firefox 20 lub nowsza

  • Internet Explorer 10 lub nowsza

 • Włączona obsługa skryptów JS

 • Akceptacja plików cookies

3. Konto klienta

 • W celu realizowania procesu zakupowego oraz obsługi zamówienia wymagane jest założenie konta klienta w serwisie sklepu internetowego

 • Konto klienta w sklepie internetowym może być założone przez osoby fizyczne oraz firmy.

 • Podczas rejestracji konta klienta sklepu internetowego wymagane jest wyrażenie zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz  Polityki prywatności przez zaznaczenie stosownego pola wyboru.

 • Dane wprowadzone w trakcie zakładania konta klienta mogą być klienta edytowane za pomocą funkcjonalności Edycja danych dostępnych po zalogowaniu do serwisu lub przez zgłoszenie pisemne w formie elektronicznej na adres:  KADE, Przyborów 353 32-823 Szczepanów

 • Sklep internetowy zastrzega, iż wprowadzone w trakcie rejestracji dane mogą być przechowywane oraz wykorzystywane w trakcie obsługi zamówień oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej, nieobowiązkowej zgody, w celach marketingowych.

4. Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do konta klienta drukarni internetowej. Wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie jest równoznaczne z zamówieniem usługi. 

 2. Zamówienia w systemie sklepu internetowego przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Czas realizacji zlecenia każdorazowo liczony jest od momentu akceptacji plików projektowych niezbędnych do poprawnej realizacji usługi do momentu odebrania przesyłki przez kuriera lub gotowości do transportu firmowego / odbioru osobistego. 

 4. Proces weryfikacji plików projektowych rozpoczyna się po spełnieniu przez klienta następujących warunków:

 • wgrania plików na serwer z wykorzystaniem funkcjonalności systemu drukarni internetowej

 • dokonania zapłaty za usługę (w przypadku wyboru form płatności: przelewy24.pl, Przelew na konto).

5. Sposoby płatności

 1. Akceptowane przez sklep internetowy formy płatności są udostępnione do wiedzy oraz wyboru przez klienta na etapie składania zamówienia. 

 2. W zależności od parametrów zamówienia obsługiwane formy płatności to:

 • przelewy24.pl

 • Przelew na konto

 • Płatność za pobraniem

 • Płatność gotówką przy odbiorze

6. Sposoby dostawy

 1. Akceptowane przez drukarnię internetową sposoby dostawy są udostępnione do wiedzy oraz wyboru przez klienta na etapie składania zamówienia. 

 2. W zależności od parametrów zamówienia obsługiwane formy dostawy to:

 • Przesyłka kurierska

 • Odbiór osobisty

7. Materiały do druku

 1. Prace projektowe do produktów powinny być wgrane w formie plików JPG, CDR, AI ,PSD lub PDF. Prace są weryfikowane przez pracownika drukarni internetowej pod kątem poprawności dotyczącej rozmiaru projektu oraz informacji o kolorystyce.

 2. Sklep internetowy nie sprawdza prac pod kątem poprawności językowej, merytorycznej oraz nie wprowadza żadnych modyfikacji do prac klientów. 

 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady dostarczonych prac – w szczególności wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku przesłania ich drogą pisemną w formie elektronicznej na adres: biuro@progresdisplays.pl w ciągu 14 dni roboczych odbioru przedmiotu zamówienia.

 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. Głównym decydentem w tej sprawie jest firma spedycyjna.

 3. Reklamację można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni roboczych. W przypadku gdy reklamacja zostaje uznana, pełen nakład zareklamowanego zamówienia musi zostać zwrócony.

 4. Reklamacje dotyczące różnicy kolorystyki wydruków z kolorystyką przesłanych plików do druku, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu i reklamacji towaru.

 5. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, wówczas reklamacja może zostać uznana jedynie, jeśli przed rozpoczęciem druku została dostarczona drukarni przez Klienta odbitka próbna - proof cyfrowy.

9. Prawo odstąpienia konsumenta od umowy zawieranej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od niej, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. W celu odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy Konsument powinien w terminie 14 dni przesłać na adres e-mail: biuro@progresdisplays.pl stosowne oświadczenie.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy na wykonanie produktu, umowa taka uznawana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszystkich postanowień umownych. Zwrot pieniędzy nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru przez Konsumenta.

 3. Zwrot kosztów towaru oraz przesyłki zostanie zrealizowany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupna.

 4. Konsument zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztu przesyłki towaru zwracanego do Sklepu.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy kupna, której przedmiotem jest towar wyprodukowany według projektu Konsumenta.

10. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią, a Klientem będzie Sąd miejscowy właściwy dla siedziby Sklepu internetowego.
 2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.